Hotel U Města Prahy Map

+420 222 539 539
Mon - Fri: 8 am – 10 pm, Sat - Sun: 9 am – 10 pm

Hotel U Města Prahy

náměstí TGM 66, Náchod
Hotel U Města Prahy